Ontwerp criteria

Nieuw: informatie over alle verschillende plastic productie technieken

Een ontwerper dient bij het ontwerpen van een thermovorm met een aantal criteria rekening te houden. De belangrijkste ontwerpcriteria staan hieronder weergegeven.

Lees nu het artikel van Rinke van Remortel over thermovormen

 Dieptrek verhouding

Bij het thermovormen dient er rekening mee gehouden te worden dat het materiaal (‘de plaat’) niet oneindig verstrekt kan worden. Hoe ‘hoog’ of ‘diep’ een product gevormd kan worden hangt af van de vorm, afmetingen en materiaal soort maar als basis regel kan worden aangehouden:

 ‘Het product kan zo diep/hoog gevormd worden als het breed is’.

 Afrondingen/lossingAfronding en lossing


Vacuümvormen  = in ‘ronde hoeken’ denken. Scherpe hoeken zijn zeer lastig te thermovormen omdat het materiaal zich lastig in scherpe/puntige hoeken laat vormen. Een ontwerper dient dus enige ronding aan te brengen in plaats van te werken met scherpe hoeken. Daarnaast dienen de wanden van een thermovorm lossend te zijn (+- 3 graden) zodat het eindproduct gemakkelijk van de matrijs afgenomen kan worden.
In thermovormen ‘denken’

 

Constructiestijfheid/bevestigingsmogelijkheden

Wanneer een ontwerper een thermovormen ontwerpt dient altijd in gedachte te worden gehouden dat thermovormen niets meer is dan het vervormen van een kunststof plaat. In het ontwerp kunnen dus geen verstevigingsribben of bevestigingspunten worden opgenomen. Voor de bevestiging van thermovorm producten worden meestal gaten gefreesd of er wordt een blinde bevestiging gerealiseerd door bijvoorbeeld een metalen strip aan de binnenkant van de thermovorm te bevestigen. Het onderstaande product is een typisch spuitgiet product; de klikbare delen kunnen zonder verlijming niet gerealiseerd worden in een thermovorm.


                                              


Een typisch spuitgiet product

 

Nabewerking

 Een thermovorm (ja dit is herhaling!) is niets meer dan een vervormd stuk kunststof plaat. Wanneer de vorm van de matrijs afkomt is deze nog niet bewerkt; de thermovorm is nog één geheel met de basisplaat en er zijn nog geen gaten aangebracht. Voordat een thermovorm de fabriek uit gaat is er dus altijd nabewerking nodig.

 


Onbewerkte thermovorm                     Gebruiksklare thermovorm

 

Eigenschappen positief/negatief vormen

 Afhankelijk van de eisen van de ontwerper wordt er een positieve of negatieve matrijs grmaakt. Wanneer de ontwerper niet wilt dat de ‘zichtkant’ van het product met de matrijs is aanraking komt, dan wordt er meestal gekozen voor een positieve matrijs. 

          


Positieve matrijs                                                                                Negatieve matrijs

Op deze site kunt u meer informatie vinden over thermovormbare materialen.

Een ontwerpbureau dat erg bekwaam is in het designen van thermovormen is Brightwater Design.