Bestaat er nu echt een afval eiland in de oceanen?

Is er een drijvend plastic eiland in de oceaan?

Nieuw: Nederlands bedrijf maakt verpakkingen van biologisch afbreekbaar olifantengras! 

De bedrijven zeggen van niet

Ik werk bij een bedrijf dat al meer dan 50 jaar kunststof producten maakt en ik voel mij aangesproken als iemand op een feestje roept:

‘ Op de oceanen drijven afvalbergen van plastic die zo groot zijn als Texas’

 De natuurlijke reactie van een medewerker in de plastic industrie op deze bewering is:

Dat is complete onzin!

 Toch knaagt er na een dergelijk bewering van een kennis of vriend altijd iets aan mij……..

 ‘ Zou ik als werknemer in de plastic industrie gekleurde informatie hebben ontvangen?’

afval eiland..jpg

 Bestaat de plastic afvalberg in de oceanen dan toch?

Ik besloot het dit jaar eens helemaal uit te zoeken. Met het internet bij de hand en een bibliotheek om de hoek kan het toch nooit moeilijk zijn deze vraag eenduidig te beantwoorden?

Tja….toch wel.

Het antwoord blijkt niet eenduidig te zijn

 Bij National Geographic* zeggen ze het volgende over de ‘garbage patch’ in de oceanen:

‘Als het over de afvalbergen in de oceanen gaat, hebben veel mensen het beeld van een drijvend eiland van afval in hun hoofd. Het idee heerst dat je als het ware over dit eiland zou kunnen lopen. In werkelijkheid bestaan deze ‘afval eilanden’ uit zeer kleine plastic deeltje, genaamd micro plastics.

 Micro plastics zijn vaak zo klein dat ze met het blote oog niet waar te nemen zijn. Daarom zijn er op satellietbeelden ook geen drijvend afval eilanden te zien. De microplastics laten het water er simpelweg uitzien als een troebele soep die aangevuld wordt door vissersnetten, schoenen, etc.’

* http://education.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/

 Een echt afval eiland bestaat dus niet, en nu?

 In 1997 was Kapitein Charles Moore de eerste die de ‘Great Pacific Garbage Patch ontdekte. Om de mate van vervuiling te meten nam hij een monster mee naar het vaste land.

captain moore.

Na analyse van de bevindingen van onder andere Charles Moore* werd duidelijk dat het bij het plastic afval in de oceanen, zoals eerder gezegd, veelal gaat om hele kleine deeltjes plastic. Dit plastic zorgt echter wel voor grote problemen bij veel dieren doordat het plastic zich ophoopt in de maag. Daarnaast zijn er plastics die giftige stoffen afscheiden in het water en op die manier schade toebrengen aan het milieu.

* http://www.yalescientific.org/2013/12/mythbuster-the-truth-about-the-great-pacific-garbage-patch/

Mijn generatie gaat versteld staan van hun stommiteiten!

Economische groei heeft jarenlang bovenaan de agenda gestaan van veel landen en het milieu werd daarbij niet belangrijk geacht. ‘Verbruiken’ was het sleutelwoord en niet ‘gebruiken’.

Anno 2016 lijken wij als mensheid, o.a. door de technologische ontwikkeling, iets meer het besef te krijgen dat we over moeten stappen naar milieu vriendelijkere praktijken. Toekomstige generaties zullen ons uitlachen over de honderden miljoenen Co2 uitstotende metalen machines die wij toelieten op onze wegen, over de oorlogen die zijn gevoerd over grondstoffen en over het ‘korte termijn denken’ dat bij economische vraagstukken nog steeds leidend is.

Niet zeuren maar oplossen

Ik besef dat het gemakkelijk is om, met de inzichten van nu, te zeuren over de kortzichtigheid van leiders in het verleden. We moeten dan ook niet vervallen in discussies over het verleden maar op zoek gaan naar oplossingen voor de toekomst. De (opinie)leiders van nu, waaronder het bedrijfsleven, zullen zich moeten focussen op innovaties die op de lange termijn bijdragen aan een beter milieu en een stabielere economie.  Daar is durf(kapitaal) voor nodig maar het zal uiteindelijk de investering waard zijn…kijk maar naar Tesla!

Laat bedrijven zich eens focussen op de lange termijn!

Daarnaast dienen wij als consumenten ook eerlijk naar onszelf te kijken. Kies als consument bewust voor producten (of aandelen!) van bedrijven die een extra investering doen in duurzame technologie……en denk bij het volgende bezoek aan bijvoorbeeld de Action eens na of jij ook niet bijdraagt aan het korte termijn denken en het micro plastic eiland in de oceaan.

 

Bronnen:
http://education.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/
http://www.yalescientific.org/2013/12/mythbuster-the-truth-about-the-great-pacific-garbage-patch/
http://marinedebris.noaa.gov/info/patch.html